அஜித், விஜய்யுடன் நடித்த மந் த்ராவை ஞாபகம் இருக்கா.? இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய மகள் உள் ளாரா.? புகைப்படம் உள்ளே..!!

தமி ழ்   சினிமாவில் 1996 ஆம் ஆண்டு நடிகர் அருண் விஜய் நடிப்பது   வெ ளிவந்த   பி ரியம்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த நடிகையாக   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானவர்   தான் நடிகை மந்த்ரா.

 

இவர் ஆந்திராவை   சேர் ந்தவர்   அதன் பிறகு   உட னடியா க   விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த   ல வ்   டுடே அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த ரெட்டை   ஜ டை   வ யசு, பிரபு நடித்த   தேடி னேன்   வந்தது போன்ற

 

பல   மு ன்னணி   நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   மு ன்னணி   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர் 2005 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் ஸ்ரீ ஹர்ஷா எல்லோரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   நடி ப்பில்   இ ருந்து   வி லகி   வி ட்டார்.

 

அதன் பிறகு சில   ஆண்டுக ளுக்கு   கழி த்து   சுயேச்சை எம் எல் ஏ, ஒன்பதில் குரு, வாலு, கலவை வேண்டாம் உள்ளிட்ட ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அப்படி ஒரு நிலையை இவருக்கு ஒரு   பெ ண்   குழந் தை   பிறந்து ள்ளது.

 

அந்த வகையில் முதன்   மு றையாக   தனது   குழ ந்தை யுடன்   எடுத்துக்   கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   நடிகை   இணையதள த்தில்   வெளி யிட்டு ள்ளார். அந்த புகைப்படம் தற்போது ரசிகர் மத்தியில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.