நித்தியா னந்தாவை ரகசி யமாக சந்தித்து வரும் விஜய் படம் நடிகை..!! நடிகைக்கு திரும ணம் கூட ஆகவில் லையே.? ஒருவேளை அதுவாக இரு க்குமோ.?

90   காலக ட்டம்   முதல் இன்று இருக்கும் சினிமா வரை   ஏரா ளமான   நடிகைகள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அவர்கள் ஒரு   காலத் திற்குப்   பிறகு நடிகையாக நடிக்க   மு டியாமல்   அதன் பிறகு அம்மா, அக்கா, சித்தி போன்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வருகின் றார்கள். ஒரு சிலர்   சி னிமா   வேண்டாம் என்று விட்டு   சின்ன த்திரை   ப க்கம்   செல்கின் றார்கள்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒரு சில நடிகைகள் இன்னும் ஒரு சில சிறு   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வருகி றார்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பல   திரைப்பட ங்களில்   கதாநா யகியாக   நடித்து வந்தவர் தான் நடிகை கௌசல்யா என்பவர்.

 

இவர் மோகன்லால், விஜய்,மம்முட்டி உள்ளிட்ட முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோ டியாக   நடித்து ள்ளார். இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   கிட்டத்தட்ட 15   வருடங்க ளுக்கும்   மேலாக கொடி கட்டி பறந்து   வந்து ள்ளார். அந்த வகையில்   காலமெ ல்லாம்   கா தல்   வா ழ்க, வானத் தைப்போல, நேருக்கு நேர், ஜாலி, பிரியமுடன்,

 

ஏழையின் சிரிப்பு போன்ற ஏராளமாக வெற்றி   திரைப்ப டங்களில்   நடித்துள் ளார். இவர் தமிழில் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் நட்பே துணை என்னை. நடிகை கௌசல்யா நித்யானந்தாவின் தீவிர   பக்தி யாக   இருந்த வருகின்றார். அவரை   ரகசி யமாக   நேரில் சென்று   ச ந்தி த்து   வருவதாக தற்பொழுது   கூறப்ப டுகின்றது.

 

இதற்கு முன்பாக பிரபல நடிகை ரஞ்சிதா இது போன்ற பல   ச ர்ச் சைக ளில்   சி க் கி   தற்போது அவரிடம் அங்கே   வசி த்து   வருகி ன்றார். இப்படி நிலையில் தற்போது கௌசல்யாவும் இது போன்ற செயலை செய்து   கொ ண்டிருக்கி ன்றார்   கூடிய விரைவில் இவரும் அங்கே சென்று விடுவார் என்று   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.