இந்த நடிகை தான் வேண்டும் என்று அட ம் பிடித்த கமல்..!! வேறு வழியி ல்லாமல் சேர்த்து வைத்த இயக்குனர்..!!

த மிழ்   சி னிமா   உலகில் முன்னணி நடிகர்களின்   திரைப்ப டங்களை   தயா ரித்து   பல   வெ ற்றிலை   கண்டு வந்த   நிறுவ னம்தான்   சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் இந்த நிறுவனத்தை டி ஜி தியாகராஜன் தலைமை நேற்று நடத்தி   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் கமல் நடிப்பில் பல   ஆண்டுக ளுக்கு   முன் வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   மூ ன்றாம்   பிறை. இந்தத் திரைப்படம்   ஆரம்பத் திலிருந்து

 

தற்போது கேப்டன் மில்லர் படம் வரை பல   திரைப்ப டங்களை   தயாரி த்து   வருகின் றார்கள் தியாகராஜன் என்பவர். இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் அளித்த ஒரு பேட்டியில் கமல்ஹாசனை பற்றி சில தகவல்களை அவர் அதில்   பகி ர்ந்து    உள்ளார்.

 

அது   என்னவெ ன்றா ல்   நான் நடிக்கும் கதையில் இந்த நடிகை இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நடிகை   தே ர் வு   செய்து கமல்ஹாசன் நடித்து வருவார். அப்படியே இயக்குனர் பாலு மகேந்திரன்   இயக்க த்தில்   மூன்றாம் பிறை என்ற   திரைப்ப டத்தில்   கமல்ஹாசன் ஸ்ரீதேவி

 

சில்க் ஸ்மிதா போன்ற   நட்சத்தி ரங்கள்   கூட்ட ணிகள்   திரைப்படம் வெளியாகி சூப்பர்   ஹி ட்   படமாக அமைந்தது. மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிகை ஸ்ரீதேவி தான் நடிக்க வேண்டும் என்று கமல்ஹாசன் படம் பிடித்து அதன் பிறகு தான் வேறு   வழி யில்லா மல்   பாலு மகேந்திரன்

 

அவரின் நடிக்க   வைத்து ள்ளார். அதன் பிறகு சில்க் ஸ்மிதாவின் பாலு மகேந்திரன் தான்   தே ர்வு   செய்தா ர்   என்று படத்தை தயாரித்த டிஜி தியாகராஜன்   சமீப த்தில்   கொடு த்த   ஒரு பேட்டியில்   தெரிவி த்துள் ளார்…

 

Comments are closed.