ரஜினிக்கு வி ல்ல னாக நடித்ததால் தான் என்னுடைய வாழ் க்கையை இழ ந்தேன்..!! என்னுடைய 180 படங்க ளையும் ஓரம் கட்டிய சினிமா..!!

பொ துவாக   ரஜினி   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தால் அவர்கள் பெரிய   இடத் திற்கு   செல்வா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகை நயன்தாரா ஒருவர். மேலும், பலரும் ரஜினி படைத்தால் நடித்தால் நமக்கும்   அதிக மாக   பட   வாய் ப்புகள்   கிடைக்கும் என்று நினைத்து நடிக்க தொடங்கி   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் பல நடிகர் நடிகைகள் தற்போது வரை சிறிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   கூட நடிக்க   தொடங் கியுள் ளார்கள்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் ரஜினி படத்தில்   வி ல்ல னாக   நடித்ததால் தான் என்னுடைய   வாழ் க்கையை   வீ ணாகி   விட்டது என்று நடிகர் சொன்ன தகவல் தற்போது   அதிர் ச்சி   ஏற்படுத்தி   வருகி ன்றது. 60 கால கட்டத்தில் எம்ஜிஆர். சிவாஜி கணேசன் போன்ற இரு நடிகர்களும் பெரிய அளவில்   பிரப லமாக   இருந்தா ர்கள்.

 

அந்த வகையில் தனது நடிப்பின்   மூ லம்   பிரபலமாக   இருந்தவ ர்தான்   ஜெய்சங்கர் என்பவர். இவர் 1960 ஆம் ஆண்டில் இரவும் பகலும் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   கதாநா யகனா க   அறிமு கமானார். அதன் பிறகு இவர் 7 ஆண்டுகளில் 100   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து சாதனை   படைத்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

மேலும், இவர் 175   திரைப்பட ங்களுக்கு   மேல் ஹீரோவாக   நடித்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமன் இயக்கத்தில் 1980 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   முர ட்டுக்கா ளை. இந்த   திரைப்ப டத்தில்   ரஜினிக்கு பெரிய அளவு படம் வெற்றி   கொடு த்தது.

 

அதேபோன்று அந்த   திரைப்ப டத்தில்   ஜெய்சங்கர் அவருக்கு   வி ல்ல னாக   நடித்தார். அவருக்கும்   பாரா ட்டுதல்   வந்தது அதன் பிறகு இவருக்கு இனி   கதாநா யகனன்   வாய் ப்பு   கிடைக்காது   மக்க ளும்   இவரை   ஹீரோ வாக   கதாநா யகனாக   பார் க்க   மாட் டார்கள் நினைவுகள்   வி ல்ல னாக   மட்டும் தான்   நடி ப்பார்   என்று   கூறியுள் ளார்கள்.

 

அதன் பிறகு இவருக்கு ஐந்து   திரைப்ப டங்களில்   கதாநாயகன்   அழை த்தார். அந்த ஐந்து   திரைப்பட ங்களுமே   பெரிய அளவு   தோ ல்வி யை   தான்   சந்தி த்தது. அதன் பிறகு ஜெய்சங்கர் துணை   கதாபா த்திரம்   மற்றும்   வி ல்ல ன்   கதாபாத் திரத்தை   நடிக்க   தொடங்கி யுள்ளார். இந்த தகவல் தற்போது   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.