உங்களை வைத்து படம் எடுக்க வேண்டும்.? ஏக்க த்தில் பிடி வாதம் பிடிக்கும் இயக்குனர் ரவிக்குமார்..!! அடடே, இந்த முன்னணி நடிகரா.?

சி னிமாவில்   ஏரா ளமான   இயக்குன ர்கள்   இருக்கி ன்றார்கள். அந்த வகையில் தொடர்ந்து வெற்றி   திரைப்ப டங்களை   கொடுத்து   தவிர் க்க   முடியாத இயக்குனராக இருப்பவர் தான் கே எஸ் ரவிக்குமார். இவர்   த மிழ்   சினிமாவில் பல்வேறு   பிளா க்பஸ் டர்   ஹி ட்   திரைப்ப டத்தை   கொடுத்து ள்ளார்.

 

மேலும், இவர் இயக்கும்   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு காட்சியில் அவன் நடித்து விடுவார். அந்த வகையில் 1999 ஆம் ஆண்டு கே எஸ் ரவிக்குமார்   இயக்க த்தில்   நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான் மின்சார கண்ணா.

 

இவர்   ஆ க்ச ன்   கா ட்சியில்   மட்டுமே   நடித்தி ருந்த   விஜய் காமெடியில் கலக்குவார் என்று ரசிகராக   தெரியவ ந்தது. அந்த படம் மூலம் தான் அந்தப் படத்திற்குப் பிறகு விஜயுடன் படங்கள்   அதிக மாக   காமெடி   காட் சிகள்   இடம்   பெற் றுள்ளது. அதன் காரணமாக

 

அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள்   வந்தா ர்கள். மேலும், சமீபத்தில் கேஎஸ் ரவிக்குமார் ஒரு   ஊடக த்திற்கு   பேட்டி ஒன்று   கொடுத் துள்ளார். அதில் நான் விஜயுடன் வேண்டும் படம் பண்ண   ஆ சையாக   இருப்பதாக   தெரிவித் துள்ளார். மேலும், நான்   இய க்கிய   படையப்பா போன்ற சூப்பர்   ஹி ட்   படம் போன்ற

 

விஜய்க்கு   வைத்து ள்ளேன். மேலும், அவர்   ஒ ப்புக்    கொ ண்டால்   உட னடியாக   படத்தின்   வே லையை   ஆரம்பி த்து   விடலாம் என்று   கூறியு ள்ளார். மேலும், இது போன்ற   க தைகள்   விஜ ய்   நடி ப்பாரா   என்று   சந்தேக த்தில்   இருக்கி ன்றேன். மேலும், பொது முகம்   ஏற்றுவ தற்கு   அதிகமான   வா ய்ப்பு கள்   கொடு த்து   வருகி ன்றார்   என்று   தெரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.