Browsing Category

Cinema

ரஜினி இந்த நடிகையின் முன் என்னை அசி ங்கப்ப டுத்தி விட்டார்..!! இன்று வரை ஈ கோவை வெளிப்ப டுத்தும்…

80   காலகட் டத்தில்   ரசிகர்கள் மத்தியில் வசூல்   மன் னனாகவும்   ஸ்டைல்   மன் னனாகவும்   இருந்து வந்து விடுவான் ரஜினிகாந்த். இவருடைய ஸ்டைலின்   மூ லமாக   ஏரா ளமான   ரசிகர்கள்   உருவா னார்கள். மேலும், அந்த   காலகட் டத்தில்   ரஜினிகாந்த்   …

சிம்பு பட வாய் ப்பை தட்டி தூக்கிய இளம் நடிகர்..!! சிம்புவை விட இவர் தான் சிற ந்தவர் என்று சொன்ன…

த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகர்களின் ஒருவராக   திகழ் ந்து   வந்தவர்தான் சிம்பு. இவர் ஒரு   கால த்தில்   சரியான கவனம் செலுத்தாத   காரண த்தினால்   மிகப்பெரிய   விமர்சன த்திற்கு   ஆளானார். அதன் பிறகு   படப்பி டிப்புக்கு   சரியான…

நடிகை மீது பைத்தி யமாக இருக்கும் லோகேஷ்..!! அதற்காக இப்படியெ ல்லாமா.? இந்த நடிகையா.? அப்போ…

சி னிமாவில்   கடந்த, சில   ஆண்டுக ளா க   புதுமுக   இயக்கு னர்கள்   அதிகமாக வரத்   தொடங் கியுள்ளா ர்கள். அவர்கள் இயக்கம் பல   திரைப்ப டங்கள்   வெற்றி   பட ங்களாக   இருந்து   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் என்பவர் ஒருவர்.…

காசு க்காக தமிழ் சினிமாவை ஒது க்கி வரும் நடிகை..!! பல ம டங்கு சம்ப ளத்தை உயர்த்த இதுதான்…

சி னிமாவுலகை   பொருத்தவரை   நடிகர்க ளுக்கு   100 கோடி 150 கோடி வரை   ச ம்பளம்   வாங்கி   வருகின் றார்கள். அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் நடிகைகள்   ச ம்பளம்   மட்டும் லட்ச   கண க்கில்   அல்லது ஒரு கோடி அல்லது இரண்டு கோடி அதுதான் சம்பளம்…

ஒருவேளை உண வுக்கு வழியி ல்லாமல் தெருவோ ரத்தில் உணவு கேட்கும் நடிகர்..!! சினிமாதான் வாழ் க்கை…

சி னிமா   என்பது சாதாரண ஒரு துறை கிடையாது. இதில் சாதிக்க வேண்டும் என்று பலரும் கிராமம்   புற த்திலி ருந்து   சினி மாவுக்கு   வந்து தனது   வாழ் க்கையை   இ ழந்து   கூட   இருக்கின் றார்கள். ஒரு சிலரால் மட்டுமே நீண்ட   போரா ட்டத்தி ற்குப்   …

வா ய்ப்பு கிடைக்காத காரணத் தினால் இப்படி ஒரு காரிய த்தை செய்ய தொடங்கிய நடிகை..!! குடும்ப…

பொதுவாக சினிமாவில்   வா ய்ப்பு   குறைந்த உடன் பலரும் சின்னத்திரை பக்கம் தான் செல்வார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   சின்னத்தி ரைகள்   தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்படுத்தி கொண்டு வெள்ளி திரைக்குள் வந்து   ஜெ யிக் க   தொடங் கியவர்   …

என்னது, கீர்த்தி சுரேஷ் இவரை ரகசி யமாக காதலிக் கிறாரா.? கூடிய விரைவில் திரும ணம் செய்ய போகி…

தென்னி ந்திய   சினிமா உலகில் பிரபல நடிகையாக இருந்து வருபவர் தான் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ். இவர் ஏராளமான முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து பல   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி நிலையில் நடிகர் விஜயுடன் சேர்ந்து…

க னவுல கூட இதை நினைத்து பார்க்கா தீங்க.? இது எப்பவும் என்னை விட்டுப் போ காது.? கோப த்தில் ரஜினி…

பொதுவாக திரையுலகில்   சாதி க்கும்   பல நடிகர்களுக்கு பொதுவாக இருக்கும் ஒரு   ஆ சை   என்றால் அது நம்பர் ஒன் இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதுதான். மேலும், ஒருவருக்கு கொடுத்த பட்டத்தை   மற்றொ ருவர்   வாங்குவது அவ்வளவு நல்லா   இரு க்காது   என்பது…

கியூ ட்டாக போஸ் கொடுக்கும் இந்த குழ ந்தை யார் தெரிகிறதா.? இன்று விஜய் டிவியின் மு க்கிய பிரபலமே…

சமீபகா லமாக   பல   திரைபிரப லங்கள்   தங்களுடைய   சி றுவயது   புகைப்ப டமும்   அல்லது குடும்ப   புகைப்ப டமோ   அவ்வபோது   இணைய த்தில்   வெளியிட்டு   வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   ஆபீஸ் என்ற…

என் னது ஸ்ருதி ஹாச னுக்கு அடு த்து தான் அந்த நடி கையா.? பிர பல நடி கையின் கண வரை கா தலி…

தமிழ்   சினிமா வி ன்   பிர பல   நடி கர்   கமல் ஹா சன்.  அவரு டைய   மூத்த   மகள் தான்   சுருதி ஹாசன்  . இவர் 3   ,  ஏழா ம்   அறிவு   போன் ற   திரைப் படங்க ளில்   நடி த்து   பிரபல ம்   அடை ந்தார்.  அதன்  பின்   ந டிப்பு ,   நட னம்  ,  பாட கி…