தெய்வ த்திருமகள் படத்தில் நடித்த குழ ந்தையா இது.? லேட்டஸ்ட் புகைப்ப டத்தை வெளியிட்டு ரசிக ர்களை கவ ர்ந்த சாரா..!!

507

சி னிமாவில்   தற்பொழுது   ஏரா ளமான   குழ ந்தை   நட்சத்திர ங்களில்  உருவா க்கிக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அவர்கள்   ஆரம்ப த்தில்   கு ழந்தை   நட்சத் திரமாக   நடித்து அதன் பிறகு   கதாநா யகியாக

 

சில   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   தெய்வ த்திருமகள். இந்த    திரைப்ப டத்தில்   விக்கி ரவுக்கு   மகளாக நடித்து வந்தவர் தான் சாரா அர்ஜுன் என்பவர்.

 

இவர் தனது   க்யூ ட்டான   நடி ப்பால்   ஒட்டுமொ த்த   ரசிக ர்களின்   கவர் ந்து   விட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். தமி ழ்   சி னிமாவில்   இந்த படத்திற்கு பிறகு நிலா சோறு, சேவல், விழித்தெரு உள்ளிட்ட   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

தமி ழ்   மொழி   மட்டுமல் லாமல்   மலை யாளம்,  ஹி ந்தி   போன்ற பிற மொழி   திரைப்பட த்திலும்    தனது சிறப்பான   நடி ப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் குட்டி   குழந் தையாக   இருந்த இந்த நடிகை

 

தற்பொழுது   சி னிமா   நடிகை போன்று ஆளே   அடை யாளம்   தெரியாத அளவுக்கு   வள ர்ந்து   விட்டார். அந்த வகையில் தனது அப்பாவும் நடித்துக் கொண்ட   சமீ பகால   புகைப்ப டத்தை   நடிகை சாரா அர்ஜுன்   வெளியிட் டுள்ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.