வ ல்லவ ன் படத்தில் நீக்க ப்பட்ட காட்சி..!! இந்த வீடியோ படத்தில் வந்திரு ந்தால் விக்னேஷ் சிவன் திரும ணமே செய்தி ருக்க மாட்டார்..!! வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே..

1,401

நடிகர் சிம்பு   குழ ந்தை   நட்ச த்திரமாக   இருந்து இன்று வரை   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகராக   திகழ் ந்து   வருகி ன்றார். இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான் பத்து தல. இந்த   திரை ப்படம்   நல்ல ஒரு   வரவே ற்பு   பெற்று நான் சொல்றது ஆகும் சாதனை படைத்த   வருகி ன்றது.

 

இதனை தொடர்ந்து சிம்பு நடிப்பில் அடுத்த அடுத்த   திரைப்பட ங்கள்   உருவாகி   வருகி ன்றது. மேலும், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   வ ல்லவ ன். இந்த படத்தில் சிம்புவுக்கு   ஜோ டியாக   நடிக்க நயன்தாரா   நடித்தி ருப்பார்.

 

அந்த படத்தின் பொழுது நடிகர் சிம்பு மற்றும் நயன்தாரா இருவரும்   கா தலி த்து   வந்துள் ளார்கள்   என்று பல தகவல்கள் வெளியானது. அதன் பிறகு இவர்கள்   இருவ ருக்கும்   இடையே   க ருத் து   வேறுபாடு காரணமாக

 

அவர்களது   கா த ல்   பி ரிந்து   வி ட்டது. மேலும், அந்த படத்தின் நடிக்கும் பொழுது   ரொமா ன்ஸ்   காட்சிகள் அதிகமாக  இட ம்பெற்றி ருக்கும். மேலும், அந்த படத்தில் ஒரு சில காட்சிகள்   வை க்காமல்   இயக்குனர்   தடு த்துவிட் டார். இத்தனை   ஆண்டுக ளுக்குப்   பிறகு

 

அந்த படத்தில்   நீக்க ப்பட்ட   காட்சிகள் தற்போது   இணை யத்தில்   தீ யாய்   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வீடியோவை பார்த்து ரசிகர்கள்   அதி ர்ச்சி யாக   உள்ளா ர்கள். நல்ல வேலை இந்த படம்   தி ருமண த்திற்கு   பிறகு   வெ ளியானது. இதற்கு   மு ன்பாக   வெளியாகி   இரு ந்தால்   கண் டிப்பாக

 

இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் நடிகை நயன்தாராவை   திரும ணம்   செய்து   இரு க்கவே   மாட் டார். ஏனெ ன்றால்   அந்த காட்சிகள்   அ வ்வளவு   மோ சமாக   இருந் துள்ளது   என்று ரசிகர்கள்   கரு த்து   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

 

Comments are closed.