சற் றுமுன் பிரபல பாடகி ம ரண ம்..!! அதிர் ச்சியில் இசை கலைஞ ர்கள்..!! இர ங்கல் தெரிவிக்கும் பிரப லங்கள்.?

2,566

பிரபல ஜீ தமிழ்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிபரப்பாகி வரும் சரிகம என்ற பாடல்   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து   கொண்டவ ர்தான்   ரமணியம்மாள். இவருக்கு தற்பொழுது 64   வ யது   ஆகின்றது. இவர் பாடும் பாட்டுக்கு   ஏரா ளமான   ரசிகர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள்.

 

மேலும், இவர் தனது   இ னிமையான   குரலால் பல பாடல்களை   நாட் டுப்பு றப்   பாடல்க ளையும்   பாடி   வந்து ள்ளார். மேலும்,   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு சில பாடல்களில் அதில் வரும் சில   வ ரிகளை   இவர்   பாடியு ள்ளார். மேலும் இவர்   கிட் டத்தட்ட

 

22 படத்தில்   பாட ல்களில்   பாடியுள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் பாடகி ரமணியம்மாள் என்பவர் இன்று   ம ர ண ம்   அடை ந்து ள்ளார். மேலும், இவரது    மர ணத்தி ற்கு   பல   பிரப லங்கள்   தங்களுடைய   இர ங்க லை   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.