என்னது, இந்த நடிகை சுமித்ராவின் மக ளா.? இத்தனை ஆண்டுகள் தெரியா மல் மறை த்து வைத்த நடிகை..!! வெளிவந்த புகைப்படம் உள்ளே..!!

1,033

80   காலகட் டத்தில்   தவிர் க்க   முடியாத பிரபல நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தவர்   தான் நடிகை சுமித்ரா என்பவர். இவர் 1975 ஆம் ஆண்டு முதல் 86 ஆம் ஆண்டு வரை கதாநாயக பல   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர் சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட   த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னட போன்ற   மொழிக ளில்

 

தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   உள்ளார். இவர் ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த் போன்ற பல முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடியாக நடித்து   வந்துள் ளார். அதன் பிறகு 90   காலக ட்டத்தில்   பெரிதாக   வாய் ப்பு   எதுவும்   கிடை க்காமல்   போன   காரண த்தினால்   அம்மா மற்றும் .

 

அக்கா   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடிக்க   ஆரம்பித் துள்ளார். ரஜினி, கமல்   இவர்க ளுக்கு   ஜோ டியாக நடித்த   நடிகை அதன்பிறகு அம்மாவும் இவர்   நடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர் கன்னட இயக்குனர் ராஜேந்திர பாபு என்பவரை   திரும ண   செய்து கொண்ட

 

இவர்க ளுக்கு   தற்போது இரண்டு   மக ள்கள்   இருக்கி ன்றார். அதில் மூத்த   மக ள்   உமா என்பவர்   சொக்க த்தங்கம், தென்றல் போன்ற பல   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு சித்தி என்ற   சீ ரியலை   க ன்னட   ரீமி க்ஸ்   நடித்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு இவர் 2006 ஆம் ஆண்டு   திரும ண   செய் து   கொண்டு ள்ளார். அதன் பிறகு சினிமாவில் நடிப்பதை   தவிர் த்து   வந்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவரது இரண்டாவது   மக ள்   தனது கல்லூரி   படி ப்பை   முடித் துவிட்டு   சி னிமாவில்   நடிப்ப தற்காக   இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

ஆனால்,  வீட்டில் நடிக்க   கூ டாது   என்று   சொல் லியும்   நடி ப்பையும்   மீறி மருதவேலு, ஆர்யா சூர்யா ஆகிய   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதனை தொடர்ந்து   ம லையாள   மற்றும் கன் னடத்தில்   ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.