முட் டாளோடு நடிக்கிறேன்.. பிரபல நடிகரை கடு மையாக அசி ங்கப்படு த்திய நடிகை வினோதினி..!!

4,583

தமிழ் சினிமா உலகில்   ஆரம்ப த்தில்   சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்த   பிரபல மானவர்தான்   நடிகை வினோதினி என்பவர். டாக்டர், பத்திரிக்கையாளர், வக்கீல் உள்ளிட்ட பல சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   ப லரையும்   கவர் ந்து   வந்துள்ளார்.

 

அதன் பிறகு நடிகர்களின் அம்மா கதை பாசத்தில் நடித்து வருகின்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்   இணையத ளங்களில்   ஆ க்டிவாக   இருக்கும் வினோதினி சமீபத்தில் அளித்த ஒரு பேட்டியில் நான் அஜித், கமல், ரஜினி போன்ற

 

முன்னணி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   நடிப்பதற்கு என்னை   அழைப்பா ர்கள்   என்று நான் காத்துக்   கொண் டிருக்கி ன்றேன். இப்படி நிலையில் பல நடிகர்களில் படத்தில் அம்மா   கதாபா த்திரத்தில்   என்னை நடிக்க   அழை ப்பார்கள்.

 

மேலும், நான் முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   மற்றும்   அ ம்மாவாக   நடிக்க மாட்டேன் என்று   தெரிவித் துள்ளார். மேலும்,   படபி டிப்பில்   முன்னணி நடிகர்கள்   பொ றுப்பே   இல்லாமல்   இருப்ப தாகவும்   நாளை ஒரு காட்சி இருந்தால் அதற்கு   தயாரா காமல்   சொ தப் பி   விடுவா ர்கள். அவர்கள் பல லட்சம் கணக்கில் செலவு செய்து அந்த காட்சி   எடு ப்பார்கள்.

 

ஆனால், அவர்கள்   முட்டா ள்தன மாக   செய்யும்   காரி யத்தால்   அது அனைத்தும்   வீ ணா கி   போ ய்விடும். மேலும், இது போன்ற   மு ட்டாள் களோ டு   நான்   நடிக்கி ன்றேன்   என்று நினைத்தாலே   கோ வ ம்   வருகி ன்றது   என்று நடிகை வினோதினி சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.