வைரமுத்துவின் ம னைவி யார் தெரியுமா.? பிரி ந்து வாழ்ந்து வரும் வைரமுத்து..!! இணைய த்தை கலக்கும் புகைப்படம் இதோ..

47,335

சினிமா உலகில் பொருத்தவரை ஒவ்வொரு   து றையிலும்   பெரிய ஒரு சிறந்த பிரபலம் இருப்பார். அந்த வகையில் இன்று வரை தனக்கென்று இடத்தை பிடித்து   இருப்ப வர்தான்   கவிஞர் வைரமுத்து என்பவர். தமி ழ்   சி னிமாவில்   மிகவும் மிகப்பெரிய ஒரு   கவி ஞராக  திகழ் ந்து   வருகின்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையை வைரமுத்துவை பற்றி பலருக்கும் தெரியாத சில தகவல்கள்   இணைய த்தில்   வெளியா கியுள்ளது. இவர் கடந்த, சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்பாக பெண்மணி என்ற   பெ ண் ணை   கா த லி த் து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார்.

 

இவர்களுக்கு மதன் கார்த்தி மற்றும் கபிலன் என்ற இரண்டு   மக ன்கள்   இருக்கி ன்றது. இப்படி நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக வைரமுத்து மீது பிரபல பாடகி சின்மை   பா லி ய ல்   புகா ர்   ஒன்று   கொடுத்து ள்ளார்.

 

கவிஞர் வைரமுத்து உன்னுடைய   மக ள்   சி ன்மயை   தன்னுடைய   அரை க்கை யை   அனுப்பி வைக்குமாறு   சொன் னதாக   அவர் மீது சின்மை தாயார்   கு ற்ற ம்   சுமத்தி   வந்து ள்ளார். அதன் அடிப்படையில் தனது   ம னைவி யை   அவர்   பி ரிந் து   இருப் பதாக   தற்பொழுது கவிஞர் வைரமுத்து   தெரிவித் துள்ளார்.

 

அதன்   காரணமா கத்தான்   தற்பொழுது   த னிமையில்   வா ழ்ந் து   வருகி ன்றேன்   என்று சொல்லி தனது   குடு ம்பத்து டன்   எடுத்துக் கொண்டு புகைப்படத்தை   இணை யத்தில்   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த புகைப்படம் தற்போது வைரலாக ரசிகர்கள் மத்தியில்   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.