வி வாகர த்து பெற்று தனியாக வாழ்ந்து வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியல் நடிகை ஹரிப்ரியா..!! இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய மகனா.? முதல் முறையாக புகைப்படத்தை வெளியிட்ட நடிகை..!!

39,034

சன்   தொலைக்கா ட்சிகள்   தற்போது பிரபல சீரியலாக ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருவது தான் எதிர்நீச்சல். இந்த சீரியல் ஆன் அதிகம்   பெ ண்   அ டிமை   என பல விஷயங்கள் பற்றி பேசி மக்களுக்கு ஒரு   விழி ப்புண ர்வு   ஏற்படுத்த வகையில்

 

இந்த சீரியல்   எடுக்க ப்பட்டு   செயல்பட்டு வருகின்றது. மேலும், திருச்செல்வம் கோலங்கள் தொடருக்குப் பிறகு இந்த சீரியல்   மூ லம்   மக்கள் மனதில் பெரிய அளவில் இடம்   பிடித்து ள்ளார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

மேலும், இந்த தொடர் தற்போது   வி றுவிறு ப்பாக   சென்று   கொண்டி ருக்கின் றது. மேலும், அடுத்தபடியாக என்ன நடக்கும் என்று ரசிகர்கள்   ஆவ லுடன்   எதிர்பார்த்துக்   கொ ண்டிருக்கின் றார்கள்.

 

இப்படி நிலையில் இந்த தொடரில் நந்தினி என்ற வேடத்தில் நடித்த வருபவர் தான் ஹரிப்ரியா என்பவர் இவர் இதற்கு முன்பாக ஏராளமான தொடர்களில் நடித்து   வந்து ள்ளார். மேலும், இவர் 2012 ஆம் ஆண்டு விக்னேஷ் குமார் என்பவரை   கா த லி த் து   திரும ணம்   செய்து கொண்டுள்ளார்.

 

இவர்களுக்கு தற்போது ஒரு   மக ன்   இருக்கி ன்றார். ஆனால், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சில கருத்து வேறுபாடு காரணமாக   வி வாத த்தை   பெற்று   பிரி ந்து   விட் டார்கள். இப்படி நிலையில் முதன்முறையாக தனது   மக னின்   புகைப்ப டத்தை   சமூக வலைத்தள   பக்க த்தில்   வெளியே ற்றுள் ளார்கள்…

 

Comments are closed.