சற்றுமுன் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ம ரண ம்..!! அதிர் ச்சியில் உள்ள சக கலைஞ ர்கள்..!! சோக த்தில் வாடும் குடும்ப த்தினர்..!!

10,403

திரை உலகில் அடுத்தடுத்து பல பிரபலங்கள்   மர ணமடை ந்து   வருகின்றார்கள். இப்பொழுது நிலையில் சமீபத்தில் நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமி   இ ழப்பு   பெரிய ஒரு   தா க்கத்தை   சினிமாவில்   ஏற்படுத் தியுள்ளது.

 

அதிலிருந்து மீண்டு வரவே பல   பிரபல ங்களுக்கு   முடியாமல் இருந்து வருகின்றது. பழைய நிலையில் பிரபல   நிகழ் ச்சியாக   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   அசத்த ப்போவது   யாரு நிகழ்ச்சியின்   மூ லம்   பிரப லமானவ ர்தான்   கோவை குணா என்பவர்   உட ல்   ந ல்   குறை வாள்

 

ம ரண ம்   அடைந்தி ருப்பது   ரசிகர்கள் மத்தியில்   அ திர்ச் சி   ஏற்படுத்தி உள்ளது. பல   நிகழ்ச் சிகளில்   பங்கேற்று வந்தவர் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான   க லக்க ப்போவ து    யாரு   நிகழ் ச்சியில்   முதல் டைட்டில் வின்னர்.

 

இவர் தான் இவர் பல மேடை   நிகழ் ச்சிக ளில்   த னது   சிற ப்பான   மி மிக்ரி   செயலை காண்பித்து   வந்து ள்ளார். இவர் கனகராஜ் உள்ளிட்ட பல காமெடி நடிகர்கள் போல் செய்து பல ரசிகர்களை கவர்ந்து   வந்து ள்ளார்.

 

இவர் ஒரு சில   திரைப்பட ங்களில்   நடித்த நான்கு வயதில் கோவை   கு ணா   சி றுநீர க   செய லிழப்பி ன்   காரணமாக   சிகி ச்சை   பெற்று   வந்து ள்ளார். சி கிச் சை   பலனின்றி அவர்   மா ரடை ப்பு   ஏற்பட்டு   மரு த்துவம னையில்   அனும திக்கப்ப ட்டு   உ யிரிழ ந்துள் ளார்…

 

Comments are closed.