இவர் கை வைக்காத நடிகைகளே கிடையாது.? இந்த நடிகரையும் விட்டு வைக்காத பயில்வான்..!! கோப த்தில் ரசிகர்கள் செய்த காரியம்.?

1,451

சினிமாவை பொறுத்தவரை அதில் நடிக்கும் நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் பலவிதமான   சர் ச்சைக ள்   சேர்க்குவார்கள். அந்த வகையில் பிரபல நடிகர் செய்த ஒரு காரியத்தை தனது youtube சேனல்   மூ லம்   வெளியிட்டு அதன்   மூ லம்   பணம் சம்பாதித்து வருபவர் தான் பயில்வான் ரங்கநாதன்.

 

இவர் சமூக காலமாக யூடியூப் சேனலில் பல   பிரப லங்களை   பற்றி பல   விஷ யத்தை   வெளியிட்டு வருகின்றார். அந்த வகையில் சினிமாவில் எந்த ஒரு உதவியும் இல்லாமல் முன்னேறி தற்போது பிரபலமாக அவர்தான் நடிகர் விக்ரம். இவர் தன்னுடைய நடிக்கும் நடிகையுடன்

 

க ண்ணி யமாக   மரியா தையாக வும்   நடந்து   கொ ள்பவன்   என்று தான் பலருக்கும் தெரிந்துள்ளது. ஆனால், நடிகர் விக்ரம் நடிகையுடன்   நெரு க்கமாக   பழ குவது   வழக்கமாக வைத்துள்ளார் என்று பயில்வான் ரங்கநாதன் கூறியுள்ளார்.

 

மேலும், இவர் நடிகைகளுடன்   கா த ல்   இல்லாத ரகசிய   உ றவில்   இருந்து வருபவர். சென்னை தவிர மற்ற இடங்களுக்கு தான் இவரது   பழ க்கம்   இருக்கும். மேலும், வெளிநாட்டில் படபிடிப்பு நடந்தால் அங்கே தான் பல   நடி கைலுடன்   ஒன்றாக

 

இவர் இருப்பார் என்று ரங்கநாதன் கூறியுள்ளார். ஆனால், இது எந்த அளவுக்கு   உ ண்மை   என்று தெரியவில்லை. இவர் வெளியிட்ட தகவலை கேட்டு பல ரசிகர்கள் ரங்கநாதன் மீது   கோ பத் தை   வெளிப்படுத்தி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.