சற்று முன் மூத்த இசையமைப்பாளர் ம ரணம்..!! சோக த்தில் தவிக்கும் இளையராஜா..!! இர ங்கல் தெரிவிக்கும் பிரப லங்கள்..!!

287,203

கடந்த, சில மாதங்களாக திரை பிரபலங்கள் அடுத்தடுத்து   உ யிரிலி ருந்து   வருகின்றார்கள். இப்படி என்னுடைய இளையராஜாவின் நீண்ட கால நண்பராக திறந்து வந்தவர் தான் மூத்த இசையை கலைஞர்

 

கிடாரிஸ்ட் சந்திரசேகர் என்பவர். இவர் இளையராஜாவின் இசைக்குழுவில் ஆரம்ப கால முதல் பணியாற்றி   வந்து ள்ளார்  என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அது மட்டுமல்லாமல் பயணங்கள் முடிவதில்லை என்ற திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற

 

இளையநிலா பொழிகிறது உள்ளிட்ட ஏராளமான பாடலுக்கு இசை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளார். மேலும், இவர் ஏராளமான இசை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டுள்ளார். மேலும், 2020 ஆம் ஆண்டு இவரது சகோதரர்   ம றைந் த   நிலையில்

 

இப்பொழுதே வரும்   உ யிரிழந்து ள்ளார். மேலும், இவரது   ம றைவை   அறிந்த இளையராஜா   இர ங்கல்   தெரிவித்து வருகின்றார். இவரது திடீர்   ம றைவு   சினிமா   வட்டார த்தில்   பெரிய ஒரு   சோக த்தை   ஏற்படுத்தி உள்ளது.

 

மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   பல இசையமைப்பாளர்கள், எழுத்தாளர், பாடல் ஆசிரியர் போன்ற பல   திரைப்பிர பலங்கள்   கிடாரிஸ்ட் சந்திரசேகர்   ம றைவி ற்கு   இர ங்கல்   தெரிவித்து வருகின்றார்கள்…

 

Comments are closed.