பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் ஜீவாவின் மனைவி இந்த பிரபலமா.? முதன்மு றையாக மனைவியின் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட நடிகர்..!!

2,652

கடந்த, சில ஆண்டுகளாக மக்கள் அதிகமாக சினிமாவை போன்ற சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளும் அதிகமாக விரும்பி பார்த்து வருகின்றார்கள். அவர்களை கவர்வதற்கு என்று வித்தியாசமான சீரியல் மட்டும் ரியல் வீடியோக்களை வெளியிட்டு   ம க்களை   கவர் ந்து   விடுகின்றார்கள். அந்த வகையில் விஜய் தொலைக்காட்சி முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது என்று கூட சொல்லலாம்.

 

இந்த தொலைக்காட்சியில் ஏராளமான செய்திகள் மட்டும் நிகழ்ச்சிகளை வெளியிட்டு மக்களை   கவர் ந்து   வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் ஒன்றுதான் பாண்டியன் ஸ்டோர் என்ற சீரியல் இந்த சீரியல் மக்கள் மத்தியில் நீங்க இடம் பிடித்துள்ளது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இந்த சீரியலில் நான்கு

 

அண்ணன் தம்பிகள் அவர்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும்   பிர ச்சனைக ள்   இதனை மையமாக வைத்து தான்   உருவா க்கப்பட்டு   வருகின்றது. அந்த வகையில் இந்த சீரியலில் ஜீவா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருபவர் தான் நடிகர் வெங்கட் என்பவர். இவர் இந்த சீரியலுக்கு முன்பாக

 

பல செயல்களில் நடத்தி வந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் இதற்கு முன்பாக ஏராளமான சீரியல்களில் நடித்து வந்தாலும் இவருக்கு பாண்டியன் சீரியல்தான் பெரிய அளவு மக்கள் மத்தியில்   பிரபலமா க்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து சினிமா மட்டும் சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளில் பிரபலங்கள் ஆகிவிட்டால்.

 

அவர்கள் தங்களுடைய குடும்ப புகைப்படம் மட்டும்   சிறுவ யது   புகைப்படம் என்று வெளியீட்டு மக்களை   கவர் ந்து   வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் வெங்கட்டும் தனது   ம னைவி   மற்றும்   மக ளுடன்   எடுத்துக் கொண்ட

 

அழகிய சமீபகால புகைப்படத்தை இணையத்தில்   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த புகைப்படத்தை பார்த்த பலரும் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மகள் இருக்கின்றாரா என்று பலரும் தங்களுடைய   கருத் துக்களை   பதிவிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.