நடிகை ரீமா செ ன்னுக்கு இவ்ளோ பெரிய மகனா.? முதல் முறை யாக மக னின் புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட நடிகை..!!

501

த மிழ்   சினிமாவில் நடிகர் விஷால் அறிமுகமான செல்லமே   திரைப்ப டத்தில்   அறிமு கமானவர்   தான் நடிகை ரீமாசென். இவர் தனது கல்லூரி படிப்பை   முடித் துவிட்டு   மா டலிங்   துறையில் சில காலம் இருந்தார். அதன் பிறகு தான்   சினி மாவுக்குள்   வந்தார்.

 

அந்த பிறகு 2001 ஆம் ஆண்டு நடிகர் மாதவனுக்கு ஜோடியாக   மி ன்னலே   படத்தில்   நடித்தி ருப்பார். அந்தப்   படத் துக்கு   அவருக்கு சிறந்த அறிமுக நடிகை என்று விருது   கிடை த்தது. அதன் பிறகு பகவதி, தூள், செல்லமே, கிரி, திமிரு, வ ல்லவ ன், ஆயிர த்தில்   ஒருவன்   அடுத் தடுத்து

 

பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர்   கடை சியாக    சட்ட ம்   ஒரு   இரு ட்டறை   என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தார். இவர்   த மிழ்   மொழி   மட்டுமல் லாமல்   கன்னடம், தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற   மொ ழிகளில்   நடி த்து   வந்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு இவர்   படங்க ளில்   நடி ப்பது   நிறுத் திவிட்டார், பின் 2012 ஆம் ஆண்டு சட்டம் ஒரு இருட்டறை படத்தில் நடித்த ஆனால் அந்த   திரை ப்படம்   எதிர்பா ர்த்த   அளவு வெற்றி   பெறவி ல்லை. அதன் பிறகு சிவ் கரன் சிங் என்ற   தொ ழிலதி   வரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டு

 

இவருக்கு தற்பொழுது ஒரு   அ ழகான   ஆ ண்   குழ ந்தை   இருக் கின்றது. இப்படி ஒரு நிலையை தனது   மக னின்   பத்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு   மக னின்   புகைப்பட த்தை   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பல ரசிகர்கள்   உங்க ளுக்கு   இவ்வளவு   பெரி ய   ம கனே   உள் ளாரா   என்று வளரும்   ஆச்ச ரிய மாக   பார்த்து   உள் ளார்கள்…

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Reema Sen (@senreema29)

Comments are closed.