என்னது, லியோ படத்தில் லெஜ ன்ட் சரவணா நடிக்கப் போ கிறாரா.? வெளிவந்த வீடியோவை கண்டு இன்ப அதிர் ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

82

த மிழ்   சினிமாவில் தற்பொழுது   தவிர் க்க   முடியாத இயக்குனராக வலம் வர   தொடங் கியவர்   தான் லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் தற்பொழுது நடிகர் விஜய் வைத்து லியோ என்ற    திரைப்ப டத்தை   உ ருவாக்கி   வருகி ன்றார். இந்த    திரைப்ப டத்தில்   நடிகை திரிஷா, அர்ஜுன், மிஸ்கின், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பிரியா ஆனந்த் போன்ற

 

பல முன்னாடி   பிரப லங்கள்   நடித்துள் ளார்கள். இந்த    திரைப்ப டத்தி ற்கான   படப்பி டிப்பு   காஷ்மீரில் நடந்து வருகின்றது. எப்படி இருக்கும் லீவா    திரைப்ப டத்தில்   மு க்கிய   பிரபலம் ஒருவர் கேமியோ   தோ ற்ற த்தில்   நடிக்கப்   போவ தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது.

 

கடந்த, ஆண்டு மிகப்பெரிய பேசும்   பொ ருளாக   மாறிய விஷயம் தான் சரவணா ஸ்டோர் அண்ணாச்சி தி லெஜன்ட் படம். இந்த   திரை ப்படம்   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பெரிய ஒரு   வரவே ற்பு   பெற்ற படமாக   இருந் தாலும். ஆனால், பெரிதாக   வ சூலை   எடு க்காத   ஒரு   ப டமாக   அமை ந்தது.

 

மேலும், இந்தப்    திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து அடுத்த படியான    திரை ப்படத்தி ற்கான   வேலையில்   பி ஸியா க   இருந்து   வருகி ன்றார். மேலும், லீவா    திரை ப்பட த்தில்   இவர் ஒரு சில   கா ட்சிகள்   நடக்க   உள் ளதாக   கூற ப்படுகி ன்றது. அதன்   கார ணமாக   இவர்   கா ஷ்மீ ர்   சென்று உள்ளார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில்   பிர ம்மா ண்ட   ஓ ட்டலி ல்   த ங்கி   இருக்கும் அன்னாசியின் வீடியோ தற்போது   இணைய த்தில்   தீ யா ய்   பரவி   வருகி ன்றது. ஆனால், இது எந்த அளவிற்கு   உ ண்மை   என்று   தெரியவி ல்லை   அதிகா ரப்பூ ர்வமா க   தகவல்கள்   வெளி யாகும்   என்று   கூற ப்படுகி ன்றது…

 

Comments are closed.