இ னிமேல் இது வேண்டாம்.? இது கொ ஞ்சம் கூட இனி செட் ஆகாது.? அதி ரடி முடிவு எடுத்த ரேவதி..!!

377

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஒரு   காலகட் டத்தில்   கலக்கி வந்தவர் தான் நடிகை ரேவதி என்பவர். இவர் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக   த மிழ்   சி னிமாவில்   பணியா ற்றி   வருகி ன்றார்  என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர் மண்வாசனை என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   நடித்து   சி னிமாவில்   அறிமுக மானார்.

 

அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து   புது மைப்பெண், கை கொடுக்கும் கை, பகல் நிலவு, மௌன ராகம் உள்ளிட்ட   ஏரா ளமான   முன்னணி நடிகர்களின்   திரைப்ப டத்தில்   இணைந்து   நடித்து ள்ளார். மேலும், இவர் 80 மட்டும் 90 கள் கல   கட் டத்தில்   பிரபல நடிகையாக   வள ம்வந்து   கொண்டிருந்த

 

அந்த வகையில்    த மிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற   பழமொ ழிகளையும்   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிக்கா ட்டி   உள்ளார் நடிகை ரேவதி. இப்படி இருக்க நிலையில்   சமீப த்தில்   கூட நடிகை ஜோதிகாவுடன் சேர்ந்து ஜாக்பாட் என்ற   படத்தில் நடித்து ள்ளார். இதை தொடர்ந்து   சமீப த்தில்   கலந்து கொண்ட

 

ஒரு   நிகழ் ச்சியில்   ஒரு சில   விஷ யத்தை   அவர்   பகி ர்ந்து ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   என்னுடைய ராசி   என்னவெ ன்றால்   என்னை நம்பி எனக்கு படங்கள்   கொடு த்து   வருகின் றார்கள். இது எனக்கு   ச ந்தோசமாக த்தான்   இருக்கி ன்றது. நான் இப்பொழுது ஒரு   அம் மாவாக   இருக்கி ன்றேன்.

 

மேலும், நடிகை  ஜோதிகாவும் ஒரு   அம் மாவாக   இருந்து   வருகி ன்றார். ஆனால், தற்பொழுது நாங்கள்   க வ ர் ச் சி யை   வேண்டாம் என்று ஒரு   வி ட்டு   கதைக ளுக்கு   முக்கி யத்துவ ம்   கொடுத்து   வருகி ன்றோம்   என்று நடிகை ரேவதி அந்த பேட்டியில்   கூறியு ள்ளார். இந்த தகவல் தான் தற்போது   இளை யதளமெ ங்கும்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.