14 வருஷம் க ழித்து பார்த் தாலும் இப்படி ஒரு அழகா.? விஜய் திரிஷாவின் புகைப்படத்தை பார்த்து வியந் துபோன ரசிகர்கள்..!!

642

த மிழ்   சினிமாவில் தற்போது புதுமுக இயக்குனர்கள் அதிகமாக இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது லோகேஷ் ஒருவர். இவர் தற்பொழுது நடிகர் விஜய் வைத்து தளபதி 67 என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்க உள்ளார். இதற்கான பூஜை நடந்து   முடிந் துள்ளது. அந்த வகையில் படத்தைப் பற்றி ஒரு சில   தகவ ல்கள்   நாகபது   வெ ளிவந்து   கொண்டி ருக்கிறது.

 

அந்த வகையில் படத்தில் யார்   நடிக்கின் றார்கள்   என்ற   விவர த்தையும்   வெளி யிட்டுள் ளார்கள்   படத்தில் நடிக்கும் நடிகர் நடிகை மற்றும்   பணியா ளர்கள்   என்ற   அனைவ ரும்   சேர்ந்து பூஜை   போட ப்பட்ட   புகை ப்படம்   மற்றும்   வீ டியோ க்கள்

 

இணைய த்தில்   வெளியாகி உள்ளது. அந்த வகையில் தற்போது இந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிகர் விஜய்க்கு   ஜோ டியாக   நடிகை திரிஷா   நடிக்கி ன்றார்   என்ற தகவல்   வெ ளியாகி   உடன் ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   பெரிய அளவு வரவு   பெற் று   வந்தது.

 

மேலும், ஒரு இருவரும் சேர்ந்து நடித்த   திரு ப்பாச்சி, கில்லி, குருவி    திரைப்பட ங்கள்   பிறகு இப்படியொரு   கூ ட்டணி   இணை இருக்கும் நிலையில்   கொ ண்டாடி   வருகின் றார்கள். மேலும், விஜய் மட்டும் திரிஷா   இருவரும்   ஜா லியா க   இரு க்கக்கூடிய வர்கள்.

 

அவர்களே 14   வருஷ த்திற்கு   முன் எப்படி   பார்த் தார்க ளோ   அதே போன்று தான்   இருக்கின் றார்கள்   என்று பலரும்   கொ ஞ்சம்   கூட மாற்றமே இல்லை என்று கூறி   வருகி ன்றனர். அந்த வகையில் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில்   எடுக்க ப்பட்ட   இந்த   பூ ஜையின்   புகை ப்படம்   மற்றும் வீடியோக்கள் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகின் றது…

 

 

Comments are closed.