ரஜினி என்னை வீட்டுக்கு அழைத்து அசி ங்கப்படு த்தினார்..!! நீங்க இப்படி ப ண்ணுவீங்க ன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல..!! க ண்ணீர் விட்டு வரு ந்தும் நடிகர்..!!

23,999

த மிழ்   சினிமாவில் இன்று வரை சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்தை   வைத்தி ருப்பவர்   தான் ரஜினிகாந்த். இவருடைய படத்தில் ஒரு சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   ஆவது நடித்து   விடமா ட்டோமா   என்று பல நடிகர் மற்றும் நடிகைகள்   இயக்க த்திலே   இருப்பா ர்கள். அதில் பலருக்கும்   வா ய்ப்பு   கிடைத்து ஒரு சிலருக்கு வந்த   வாய் ப்பு   கிடைக்காமல்   போய்வி ட்டது. அந்த வகையில் நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெளிவந்த அருணாச்சலம் படத்தில்   வி ல்ல ன்   கதாபாத்தி ரத்திற்கு

 

முதலில் ரகுவரன் நினைத்து   எடுக் கவில்லை. அதற்கு முன்பாக வேறொரு நடிகறார் ரஜினி தான் முதலில்   தேர்ந்தெ டுத்த. ஆனால், அந்த படத்தை அப்பொழுது பி வாசு இயக்கப் போவதாக இருந்தது. ஆனால், பிறகு சுந்தர் சி   இயக்க த்தில்   அந்த படம் வெளிவந்தது. அதன் காரணமாக நேரில் அளித்து

 

என்னை ரஜினி   அசி ங்கப்படு த்தி   விட்டார் என்று பிரபல வாரிசு நடிகர் ராதாரவி   கூறியு ள்ளார். நடிகர் ராதாரவி என்பவர் ஒரு   இ ந்தி ய   திரைப்பட நடிகர் மற்றும்   அரசிய ல்வாதி   ஆவார். இவர் தனது   வாழ் க்கை   முழுவதும் துணை வேடத்தில் நடித்து விட்டார். மேலும், இவர் பல படங்களில்   வி ல்ல னாகவும்   நடித்து   மிர ட்டி   இருப்பார்

 

இவருக்கென்று ஒரு தனி ரசிகர்கள் பட்டாளமே இருந்து வருகின்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் நடிகர் ரஜினியின் தன்னை   அசி ங்கப்ப டுத்தி   விட்டதாக ஒரு பேட்டியில்   கூறியு ள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   ரஜினி நடிப்பில் வெளிவந்த அருணாச்சலம்   திரைப்ப டத்தில்   முதலில் நான் தான்   வி ல்ல னாக   நடிக்க வேண்டியது.

 

அதற்கு ரஜினி தான் என்னை   தேர்ந்தெ டுத்த   அதன் பிறகு இயக்குனர்   மாற் றத்தின்   காரணமாக என்னை நடிகர் ரஜினி நேரில் அனைத்து   வி ல்ல ன்   கதாபாத் திரத்தில்   மாற்றம் செய்து விட்டோம். நீங்கள் நடிக்க வேண்டாம் என்று   கூறிவி ட்டார். நான் நான் உடனே இந்த காலத்தில்   தி றமை

 

உங்களை மாதிரி   அசி ஸ்டத் தை   நம்பி வர   வேண் டியது   உள்ளது.. எனக் கூறினேன் ஒரு நடிகராக நான் மிகவும்   வேத னை   அடை ந்தேன். ரஜினியா இப்படி எல்லாம்   செய்கி ன்றார்   என்று நான் அந்த   சமய த்தில்   சற்று   அதி ர்ச்சி யானே   என்று சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் நடிகர் ராதாரவி   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.