நயன்தா ராவுக்கு டைம் இருந்தா தான் நடிக்க வருவா ங்களா.? என்னால் நடிக்க முடி யாது என்று சொன்ன நடிகர்..!!

2,354

சி னிமாவில்   நடன   இயக்கு னராக   இருந்து அதன் பிறகு தற்போது நடிகராக மாறி   இருப்ப வர்தான்   ராகவா லாரன்ஸ் என்பவர். இவர் தற்பொழுது சந்திரமுகி இரண்டாம்   பாக த்தில்   நடித்த   வருகி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து இயக்குனர் வெற்றிமாறன்   திரைக்க தைகள்   துரை செந்தில்குமார் என்பவர்

 

இயக்க த்தில்   அதிகாரம் என்ற    திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தமா னார். அதன்    திரைப்ப டத்தின்   படப்பிடிப்பு   தொடங் கவில்லை. ஏனென்றால் அந்த    திரைப்ப டத்தில்   ஹீரோனி யாக   நடிகை நயன்தாரா   ஒப்ப ந்தம்   செய்தார். அதைக் கேட்டு அதன் பிறகு   பிடிக் கவில்லை   என்று மறு த்துவி ட்டார்.

 

அதன்   கார ணமாகவே படம்   பாதி யிலேயே   கைவிட ப்பட்டது. அதன் பிறகு லாரன்ஸ் அடுத்தடுத்த    திரைப்ப டங்களில்   நடிக்க   ஒ ப்பந்த மாகிக்   கொண்டி ருந்தார். இதனை தொடர்ந்து தற்போது நயன்தாராவின் பிறந்தநாள் அன்று

 

NT 81 இந்தப்    திரைப்ப டத்தின்   அறிவிப்பு விக்னேஷ் சிவன் வெளியிட்டு இருந்தா அதை துரை செந்தில்குமார் என்பவரை   இயக்க த்தில்   நடிகை நயன்தாரா நடிப்பில் வெளியாக   இருக்கி ன்றது. இந்த    திரைப்ப டத்தின்   படப்பி டிப்பு   ஜனவரி மாதம் தொடங்க   இரு ப்பதாக   கூறியு ள்ளார்கள்.

 

இதனை கேட்டு அல்லாகு வாராரு கடும் கோபத்தில் நயன்தாராவுக்கு டைம் கிடைச்சா தான் வந்து நடிப்பாங்களா என்ன கோபத்தில் கத்தியுள்ளார் இந்த தகவலை தற்போது திரையுலகில் சர்ச்சையாக எடுத்துள்ளது…

 

Comments are closed.