சீரியல் நடிகை திவ் யா கணே ஷ்னி கண் ணை வரி க்கும் க வ ர் ச் சி போஸ்..!!

தொ லைக் காட்சி   தொடர்களில்  ம க்க ள்   மனதை த ற்போது  க வர்ந் து  வரும் சீரியல் என்றால் அது பிரபல தொலைக் காட்சி யின்  பாக்யலட்சுமி சிரீயல் தான். குடும்ப   இல் லத்தர சியின் வாழ் க்கை யை பற்றி போல்ட்டாக எடுக்கப்பட்ட இந்த சீரியலில் ஜெனிபர் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருபவர் நடிகை திவ்யா கணேஷ்.

தெலுங்கு சீரியல் நடிகையாக இருந்து சேலை கட்டி குடும்ப குத்து விளக்கு   பெ ண் ணாக   நடித்து வருகிறார். ஆனால் ரியல்   வா ழ்க் கையில்   மாட லிங்   துறையை   சேர்ந் தவர்  என்பதால் மாடர்ன்   பெ ண்ம ணியா க   வாழ்ந்து வருகிறார்.

அந்தவகையில்   ப டு மோச மாக   படு த்தப டி போஸ் கொ டுத்துள் ள   புகைப்படம்  வெளியாகி ரசிகர்களை வாய்ப் பிளக்க வைத்து ள்ளது திவ்யாவின் புகைப்படம்..